Vandring med Olavsflammen 2022 - Explorative - Be Explorative!

Vandring med Olavsflammen 2022

Forespørsel

Opplev tusen år med olavsarv!

Delta på vandring med Olavsflammen fra Stiklestad til Nidarosdomen, en naturskjønn vandring med samtaler og refleksjoner knyttet til frihet, håp og folkestyre.

Bli med på en 6 dagers vandring fra Stiklestad til Nidarosdomen i Olav Den Helliges fotspor langs pilegrimsleden. Dette er både en ytre og en indre reise med tid til refleksjon, gode samtaler og viktig input. Møt spennende mennesker, innvolver deg i spennende samtaler og skap minner for livet.


Olavsflammen

Olavsflammen ble tent av Olsokbålet på Stiklestad 29. Juli 2020, og vil brenne natt og dag frem til tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030.

Olavsflammen har blitt et symbol på olavsarvens betydning for Norge, både den historiske tradisjonen, engasjement for samtiden og håp for framtiden.

Hvert år frem til tusenårsjubileet vil det arrangeres en vandring med Olavsflammen fra Stiklestad til Trondheim hvor Olavsflammen bæres av pilegrimer til Nidarosdomen. Bli med å vandre som pilegrim, og bli kjent med både leden, historiene og menneskene som er en del av den levende olavsarven.

Flammen reiser den samme reisen som Olav den Helliges kropp gjorde etter han døde i slaget på Stiklestad. I nattens mørke ble kroppen transportert til Trondheim og gravlagt ved Nidelvens elvebredd, der Nidarosdomen ligger idag.

Samarbeidspartnere

Ildsjelvandringen er et samarbeidsprosjekt mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal kommune, Biskopen i Nidaros, Pilegrimssenter Stiklestad og Pilegrimssenter Trondheim ved Nidaros Pilegrimsgård. Nidarosdomens Restaureringsarbeider, Olavfest i Trondheim, Fortidsminneforeningen, Visit Innherred og European region of Gastronomi.

Forespørsel

PDF fakta

Last ned et PFD faktaark med all informasjon om den valgte turen Last ned PDF

29. juli Stiklestad | 0 km | Stiklestad Prestegård

 • Oppmøte ved Stiklestad Prestegård
 • Olavsflammen tenner årets olsokbål på Stiklestad.
 • Spelet om Heilage Olav

30. juli Stiklestad – Munkeby | 22 km | Munkeby herberge

 • Start vandringen i Stiklestad kirke: Refleksjon om frihet
 • Historien om Munkeby kloster og smak på munkebyost.

31. juli Munkeby – Troset | 19 km | Troset

 • Verktøy for å oppleve indre frihet, v/ Heidi Troset

1. aug Troset – Borås | 23 km | Borås Gård

 • Minikonsert i Markabygda Kirke: Frihet og Håp

2. aug Borås – Stjørdal | 20 km | Ersgård

 • Værnes Kirke: Reformasjonen fra Europa til Trøndelag v/ Jon Arild Johansen, avdelingssjef Stjørdal museum SNK

3. aug Stjørdal/Stenvikholmen – Nidarosdomen med båt | 1 km

 • Stenvikholmen, Olavskrinets siste reise v/Fortidsminneforeningen
 • Båt fra Stenvikholmen til Trondheim
 • Byvandring: Helligsted og håp v/pilegrimsprest Einar Vegge og biskop Herborg Finnset
 • Lystenning i Klemenskirken
 • Pilegrimsmesse på Lilleolsok i Nidarosdomen. Olavsflammen tenner lysene på høyalteret
 • Avslutningskonsert i Nidarosdomen med Trondheim Symfoniorkester.

Høydepunkt

29.juli Spelet om Heilag Olav
30. juli Munkeby klosterruiner
31. juli Indre frihet v/ Heidi Troset
1. august Minikonsert i Markabygda Kirke: Frihet og Håp
2. august Værnes Kirke: Reformasjonen fra Europa til Trøndelag v/ Jon Arild Johansen, avdelingssjef Stjørdal museum SNK
3. august Nidarosdomen

Reiserute

 1. Stiklestad
 2. Munkebyvegen 247
 3. Trosetvegen 111, Markabygd
 4. Langsteinvegen 1036, Hegra
 5. Kongsgårdsgata 2, Trondheim