Villredevandring kanselllert for 2023 - fra Verdal til Trondheim - Explorative - Be explorative

Villredevandring kanselllert for 2023 - fra Verdal til Trondheim

Inquire Booking

Villrede inviterer til "Villredevandring". Villrede er en frivillig organsisasjon som ønsker å skape fellesskap og aktivitet for de mange som har opplevd å miste noen til selvmord. Sammen oppsøker vi sårene. Sammen skal vi glede oss over minnene og dele nuet. Sammen skal vi forebygge mot mer selvmord.

Villredevandring

Villredevandring er en 5 dagers ferd hvor vi inviterer de internt i organisasjonen, men også folk utenfor organisasjonen til å bli med på tur. Alle er velkomne. Turledere for vandringen vil være Einar Vegge, og søstrene Trude og Mette Meidell. Vandringen starter på Verdal stasjon og følger St. Olavsleden langs "ytterleden" til Trondheim. Kulturminnene, menneskemøtene og historiene langs leden vil være grobunn for de gode samtalene. Vi håper du blir med.


Terrenget på denne ferden vil variere mellom lengre veistykker og noe småkuperte stier. Den lengste veietappen blir avlastet med en sykkeletappe. Siste etappe fra Tautra til Trondheim blir med båt.

Hvem er Villrede, og hva er Villredevandring?

Villrede er en frivillig organisasjon som er lokalisert i Trondheim. Foreningen har et forebyggende folkehelseperspektiv og ønsker å rette oppmerksomheten mot psykisk helse og "0-visjonen" mot selvmord. Målgruppa er etterlatte og berørte etter selvmord, og andre som er interesserte i dette viktige arbeidet. I vid forstand kan målgruppen forståes som hele samfunnet.


Villrede er en livssynsnøytral organisasjon og ønsker å være synlig gjennom aksjoner, temakvelder, opplysningsarbeid og andre aktiviteter som fremmer foreningens formål. Derfor inviterer vi til Villredevandring 2023!

Påmeldingsfrist er 1. juni.
Turen teller 11 deltakere og 4 turledere.

Samarbeidspartnere

Villrede, Visit Innherred - Explorative, LEVE Sør-Trøndelag, Pilegrimssenter Trondheim ved Nidaros Pilegrimsgård.

Inquire Booking

24. juni: Verdal stasjon - Munkeby | 19 km | Munkeby Herberge

Oppmøtetidspunkt vil tilpasses togtidene på morgenen. Informasjon kommer

 • Klosterruinene på Munkeby

25. juni: Munkeby - Laberget | 20 km vandring | Munkeby herberge (dag 2)

 • Levanger sentrum
 • Alstadhaug kirke

26. juni: Laberget – Hellberg | 23 km vandring og sykkel | Hellberg herberge

 • Falstadsenteret
 • Falstadskogen

27. juni: Hellberg - Tautra | 25 km vandring | Klostergården Tautra

 • Frostastien
 • Logtun kirke
 • Tinghaugen på Frosta

28. juni: Tautra – Trondheim | 2 km vandring + båt | Ankomst Trondheim

 • Tautra Mariakloster
 • Båtferd til Trondheim
 • Pilegrimsmottaket ved Nidaros Pilegrimsgård.
 • Nidarosdomen

Highlights

 
 • Klosterruinene på Munkeby
 • Alstadhaug kirke
 • Falstadsenteret
 • Falstadskogen
 • Logtun kirke
 • Tinghaugen på Frosta
 • Tautra Mariakloster
 • Nidarosdomen

Route

 1. Verdal Stasjon
 2. Munkeby Herberge
 3. Laberget Leirsted
 4. Falstadsenteret
 5. Hellberg herberge
 6. Tautra Mariakloster
 7. Pilegrimsmottaket ved Nidaros pilegrimsgård
 8. Nidarosdomen