Lokalmatmarked i Oppdal - Explorative - Be explorative

Lokalmatmarked i Oppdal

Oppdal har mange lokale matprodusenter som driver med håndtverksproduksjon av mat. Fire ganger i året arrangeres det et lokalmatmarked i Oppdal sentrum. Her kan du smake å kjøpe lokale matspesialieter fra oppdalsregionen og midtnorge.
Lokalmatmarkedet arrangeres i forbindelse med vinterferie, påskeferie, høstferie og jul.